Disclaimer

Alhoewel wij met constante zorg en aandacht werken aan de samenstelling van happy2bnatural.com, kunnen wij er niet voor instaan dat geplaatste informatie onjuist of onvolledig is, of geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
 
Voor oneigenlijk gebruik van onze informatie, producten en diensten, sluiten wij alle aansprakelijk uit voor enigerlei directe en indirecte schade, die hieruit voortvloeit. Wij raden u te allen tijde aan onafhankelijk te onderzoeken of onze informatie, producten en diensten geschikt voor u zijn.

In onze webshop hebben wij ter goeder trouw links opgenomen naar andere websites, ter
informatie voor onze doelgroep. Happy 2B Natural is niet verantwoordelijk nog aansprakelijk voor de inhoud van de websites, die niet door ons worden beheerd.

Happy 2B Natural behoud het recht te allen tijde de inhoud van de webshop, prijzen van de producten en diensten te wijzigen, zonder dat de bezoeker, klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van een wijziging is daarvoor afdoende.

Alvorens u producten en diensten van ons afneemt, raden wij u aan de inhoud van onze algemene voorwaarden te lezen.
 Klik hier voor onze algemene voorwaarden.
Nu Jij Facebook Twitter MSN Reporter Delicious ekudos Hyves Linked IN Digg.com, Digg it ! Google Reader